ويژگي هاي سازمان هاي الكترونيكي

بازدید: 647

ويژگي هاي سازمان هاي الكترونيكي (e-organizations)

 

چكيده:

در اين مقاله ماهيت و ويژگي هاي سازمان هاي الكترونيكي شرح داده مي شود و اثرات آن بر مديريت سازمان و كاركنان مورد بررسي قرار مي گيرد.