استقرار و پیاده سازی نرم افزار برآیند

بازدید: 166

 گروه نرم افزاری برآیند تجربه و تخصصي را كه طي سال ها در استقرار و پياده سازي سيستم های نرم افزاری در صدها سازمان و موسسه اقتصادي كسب كرده است، در قالب خدمات همكاري در استقرار و با هدف پياده سازي و بهره برداري سريع و مناسب از نرم افزارها، در اختيار مشتريان قرار مي دهد. به سخني ديگر، از آن جايي كه كيفيت استقرار و پیاده سازی سيستم ها در سازمان مشتري از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و نحوه اجراي صحيح آن ضامن استفاده مناسب از آن مي باشد، آماده سازي بسترهاي مناسب و فضاي موجود سازمان براي پياده سازي سيستم ها و چگونگي بهره گيري از آن ها، مهم ترين ركن خدمات همكاري در استقرار و پیاده سازی را تشكيل مي دهد.

در حقیقت هدف استقرار و پیاده سازی، جلوگيري از بروز اشتباهات چشمگير در پيكربندي اوليه نرم افزارها توسط كاربران (به دليل وسعت نرم افزار و عدم اشراف كاربر در برخوردهاي اوليه به آن) و عملياتي ساختن هرچه سريع تر آن ها در سازمان مشتريان است. بديهي است راه اندازي سيستم ها براي كاربراني كه نخستين بار از سيستم ها استفاده مي كنند، بدون بهره گيري از چنين خدماتي به معني درگير شدن با فرايندي طولاني و سرشار از آزمون و خطا خواهد بود كه حتي در صورت موفقيت نيز، نيازمند صرف زمان و هزينه هاي هنگفت است.

با همكاري سازمان ها و کاربران در زمان استقرار و پیاده سازی نرم افزارها، كاهش زمان و به دنبال آن هزينه هاي جانبي پياده سازي و راه اندازي به طور قابل چشمگیری قابل ملاحظه خواهد بود. بر اين اساس، همكاري در استقرار تضمين كننده‌ي انجام موفقيت آميز اهداف مورد نظر مشتريان طي مدت زمان تعيين شده در قرارداد است.

عدم استفاده از اين خدمات گاه باعث استفاده از تعاريف پايه نامناسب و گاها ناصحيح شده كه حداقل زيان آن عدم امكان استفاده از امكانات پيشرفته نرم افزار در راستاي اهداف دسترسي به اطلاعات متناسب سازمان خواهد بود. سلسله نرم افزارهاي پيشرفته مدیرتی، بازرگانی و مالی برآیند خط توليد اطلاعات مشتري بوده و راه اندازي (Setup) چنين خطي فرآيندي تخصصي محسوب مي شود.

 

عوامل مؤثر در استقرار و اجرای صحيح يك سيستم مكانيزه يكپارچه:

 

در استقرار و پیاده سازی صحيح يك نظام جامع مكانيزه به صورت يكپارچه در يك سازمان عوامل متعددي تاثير گذار مي باشند، كه به برخي از آن ها به صورت موردی در زير اشاره گرديده است، همچنين توجه به مطالب زير در جهت نظارت و كنترل عمليات استقرار ضروري به نظر مي رسد، چرا كه عدم توجه به عوامل مشكل ساز در اين زمينه، گاهاً زمان اجرای يك پروژه را به شكل نامعقولی طولانی مي نمايد.